הכניסה לחניון הנחושת מרח' ראול ולנברג
תוספת הסבר למפה.png