הכניסה לחניון הנחושת מרח' ראול ולנברג

מפה הכניסה לחניון הנחושת